Välkommen till Libanesiska Föreningen i Falkenberg

Libanesiska föreningen en ideell förening, politiskt och religiöst oberoende.
På vår hemsida hittar du information om våra aktiviteter. Länkar till libanesiska och svenska hemsidor av intresse får våra medlemmar i synnerhet och alla som älskar Libanon i allmänhet.

Nyhet