Om föreningen

Libanesiska föreningen i Falkenberg som bildades 1987, är en ideell förening, politiskt och religiöst oberoende, vars mål är att samla libaneser och Libanons sympatisörer, bevara och sprida den libanesiska kulturen, samt bistå libaneser med sin integration och sin anpassning till vårt nya hemland Sverige.

Kort om föreningens historia och stadgar:
                            - på arabiska- Klicka här!
                            - på svenska-  Klicka här!

Allt vi gör genomsyras av

• att bevara den patriotiska andan hos libaneser i Sverige samt verka för samarbete mellan libaneserna.
• att bevara och sprida den libanesiska kulturen.
• att inom föreningens möjligheter, bistå libaneser med extraordinärt hjälpbehov.
• att verka för samarbete med svenska och internationella institutioner.
• att verka för att dessa ändamål nås genom social, kulturell och idrottslig verksamhet.

Nyhet